در صورت تغییر سیم کارتی که روی گوشی هوشمند رجیستر شده قرار گرفته است ، باید از طریق انتقال مالکیت ، شرایط مربوط به کار کردن صحیح گوشی را با وارد کردن سیم کارت جدید فراهم کرد. برای استفاده از قابلیت انتقال مالکیت باید مراحل زیر را به ترتیب طی کنید :

 1.  ابتدا ( مالک اصلی دستگاه ) با سیم کارت خود کد دستوری #۷۷۷۷* را شماره گیری نمایید و گزینه تماس را انتخاب کنید.
 2.  با ارسال عدد ۳ ، گزینه انتقال مالکیت را انتخاب کنید.
 3.  پیغامی برای شما نمایش داده می شود که شناسه IMEI تحت مالکیت سیم کارت شما را نمایش می دهد.
  ( لازم است تا عدد مربوط به شناسه IMEI ای را ارسال کنید که قصد انتقال مالکیت آن را دارید )
 4.  شماره سیم کارتی که قصد دارید مالکیت دستگاه را به آن انتقال دهید را وارد کنید.
  ( شماره سیم کارت فرد خریدار یا شماره سیم کارتی که شرکت سوران سرویس در اختیار شما قرار داده است را وارد نمایید )
 5.  شناسه IMEI دستگاهی که قصد انتقال مالکیت آن را دارید و شماره سیم کارت فرد خریدار برای شما نمایش داده می شود.
 6. درصورتیکه این اطلاعات مورد تائید شماست ، عدد ۱ را ارسال کنید.
 7.  پیغامی برای شما نمایش داده می شود که بیانگر ارسال کد فعال سازی از طریق پیامک به شماره سیم کارت فرد خریدار است.